Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, prowadzonymi w ulicy Ceramicznej w miejscowości Kruszyn Krajeński w dniu 31.05.2021 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do godz. 15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Słoneczna, Chlebowa, Ceramiczna.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA AWARIA !!!

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z potrzebą usunięcia awarii oraz w celu przywrócenia pełnej pracy Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, w nocy w dniach 27-28.05.2021 r. w godzinach 23:00-2:00, nastąpią braki wody w sieci wodociągowej w Gminie Białe Błota.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej prowadzonymi przez firmę ROLLSTICK w dniu 01.06.2021 r. w miejscowości Drzewce od godz. 8:00-17:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Drzewiecka, Puszczyka, Długa, Wąska i Urocza.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 27.05.2021 w godz. 8.00-12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Łochowie na ulicy Spokojnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie

Zarządzenie nr 05/2021
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Betonowa 1B, 86-005 Białe Błota z dnia 15.03.2021 r.

 Zarządzam co następuje:

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach zarządza dzień 04.06.2021r.(piątek) i dzień 24.12.2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach za święto przypadające w dniu 01.05.2021 r. (sobota). i 25.12.2021r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 25.05.2021 w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Przyłękach na ulicach: Dymna, Pokosowa, Promienna, Wypoczynkowa, Piękna, Siewna, Zachodnia, Platynowa, Siedliskowa, Zacisze, Kąpielowa, Mostowa, Dojazdowa, Gościnna, Biała, Wczasowa, Jasna, Zgodna i Rolna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podpisanie umowy na nadzór inwestorski

W dniu 17.05.2021r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. przy ul. Betonowej 1B w Białych Błotach została podpisana umowa z ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Brzechwy 3, na kwotę netto 766 000,00 PLN na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji „Pomocy technicznej i nadzór inwestorski”.

Kontrakt obejmuje nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu w ramach zadań, na które ZWiUK pozyskał dofinansowanie w ramach pożyczki z NFOŚiGW:

  1. Modernizacja i rozbudowa  stacji uzdatniania wody SUW w Cielu, gmina Białe Błota,
  2. Budowa głównych przewodów wodociągowych

oraz dla zadań realizowanych ze środków własnych:

  1. Rozbudowa ujęcia wody w Cielu do wydajności 550 m3/h wraz z wykonaniem dwóch studni głębinowych (nr 5 i nr 6),
  2. Budowa pompowni III stopnia wraz z dwoma dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi w Łochowie.

Kontrakt obejmuje 36 m-cy – do 17 maja 2024 r. (12 m-cy po zakończeniu robót, które planowane jest na dzień 31 maja 2023 r.).

Awaria

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje iż w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 13.05.2021 w Białych Błotach będą następowały wyłączenia wody oraz spadki ciśnienia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.05.2021 w godz. 08-13 w Przyłękach na ulicy Platynowej będą następowały wyłączenia wody oraz spadki ciśnienia.

Za utrudnienia przepraszamy.