Zarządzenie

Zarządzenie nr 05/2021
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Betonowa 1B, 86-005 Białe Błota z dnia 15.03.2021 r.

 Zarządzam co następuje:

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach zarządza dzień 04.06.2021r.(piątek) i dzień 24.12.2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach za święto przypadające w dniu 01.05.2021 r. (sobota). i 25.12.2021r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.