Awaria

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej spowodowanej przez firmę ROLLSTICK w miejscowości Prądki, Zielonka i Przyłęki w dniu 21.07.2022 r. w godzinach 8-13 nastąpi przerwa w dostawie wody. Trwa usuwanie awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej spowodowanej przez firmę ROLLSTICK w miejscowości Prądki, Zielonka i Przyłęki w dniu 20.07.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Trwa usuwanie awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

W wyniku usuwania wycieku na sieci wodociągowej, w miejscowości Białe Błota w dniu 19.07.2022 r.

w godz. 8:00-14:00, nastąpią przerwy w dostawie wody w ulicach: Szubińska, Guliwera, Chlebowa, Centralna, Cukrowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

UWAGA! BRAK WODY!

W związku z rozbudową sieci wodociągowej, prowadzonej

w miejscowościach Ciele, Prądki w dniach: 19-20.07.2022 r. w godz. 8:00-15:00, nastąpią przerwy w dostawie wody w ulicach: Geodetów, Pomiarowa, Zakątek, Śluzowa, Wysoka, Sporna, Nektarowa, Graniczna, Onyksowa, Jaspisowa, Nefrytowa, Alabastrowa, Baśniowa, Kozacka,  Ku Stawom, Karpiowa, Za Stawem, Ku Wiatrakom, Kąkolowa, Chabrowa, Motylowa,
jak również barak ciśnienia w sieci w pozostałej części m. Prądki. Zielonka, Przyłęki.

Wykonawca: F-ma Rollstick tel.: 505-140-323

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej, prowadzonej w miejscowości Przyłęki, ul. Śluzowa w dniu 12.07.2022 r.  godz. 8:00-14:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Geodetów, Pomiarowa, Zakątek, Śluzowa.

Wykonawca: F-ma Rollstick tel.: 505-140-323

Za utrudnienia przepraszamy.

Dofinansowanie na zakup specjalistycznego pojazdu

W dniu 04.07.2022 r. podczas spotkania z Urzędzie Gminy Białe Błota
Pani Ewa Kozanecka Poseł na Sejm RP przekazała Wójtowi Gminy, z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych II Edycji, promesę w wysokości
5 mln zł na budowę kanalizacji na terenie gminy Białe Błota.
Ponadto Pani Poseł przekazała, również na ręce Pana Wójta, Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 1.820.400 zł z przeznaczeniem dla Gminy Białe Błota na dofinasowanie zakupu specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach.

Umowa o roboty budowalne na uzbrojenie otworów studziennych nr 5 i nr 6 w miejscowości Ciele

W dniu 26 maja 2022 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach a firmą Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” Antoni Zalewa z siedzibą w Mogilnie została podpisana „Umowa o roboty budowalne na uzbrojenie otworów studziennych nr 5 i nr 6 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota”.

Inwestycja wchodzi w zakres zadania strategicznego pn. „Budowa przewodów wody surowej łączących otwory studzienne nr 5 i 6 z istniejącymi przewodami zasilającymi SUW w Cielu”, które to stanowi część składową przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota”.

Umowę ze strony Spółki podpisała Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK.

Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych Spółki.