Ogłoszenie

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 25.05.2020r. w miejscowości Murowaniec od godz. 10:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Karasia, Bolenia, Łososia, Troci, Okonia, Leszcza, Płotki, Rynarzewska, Karpia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Za 2 lata skończy się problem z brakiem wody w gminie Białe Błota, gdyż w bieżącym roku rozpocznie się największa w historii gminy inwestycja wodociągowa, którą ZWiUK przygotowywał od sierpnia 2018 roku.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (ZWiUK) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. po zakończonych negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Prezes Zarządu Spółki – Grażyna Mączko, w obecności Wójta Gminy – Dariusza Fundatora, Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Grzywacza oraz z-cy Wójta – Jarosława Gołębiewskiego, podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę wartości 12 mln. zł (netto). Kwota ta będzie przeznaczona na realizację modernizacji i rozbudowy stacji wodociągowej w Cielu.

Będzie to największa w historii gminy inwestycja wodociągowa, której efektem będzie zapewnienie wody w wymaganej jakości, ilości i pod wymaganym ciśnieniem dla każdego mieszkańca gminy.

Zakres robót obejmuje:

 1. Modernizację i rozbudowę hali filtrów, w tym:
 • rozbudowę hali filtrów (zwiększenie powierzchni filtracji),
 • demontaż istniejących filtrów o DN 1800 mm wraz z armaturą
  i pompownią II stopnia,
 • montaż dodatkowych 7 filtrów o DN 2400 mm oraz wykorzystanie 5 szt. istniejących,
 • wymianę złóż filtracyjnych w starych filtrach i zasyp złóż w filtrach nowych,
 • montaż orurowana i armatury z napędami stanowiących wyposażenie filtrów,
 • montaż suwnicy,
 • montaż 12 szt. aeratorów,
 • ogrzewanie obiektu,
 • wentylację mechaniczną.
 1. Budowę pompowni II stopnia, w tym:
 • montaż 6 pomp poziomych wraz z armaturą sterującą,
 • montaż 2 pomp do wód popłucznych,
 • montaż zbiornika hydroforowego DN 1800 mm wraz ze sprężarką,
 • montaż 2 dmuchaw powietrza do aeratorów,
 • montaż rozdzielni elektrycznej,
 • montaż osuszaczy powietrza,
 • ogrzewanie obiektu,
 • wentylację mechaniczną.
 1. Modernizację istniejącego budynku obsługi, w tym:
  • montaż nowego agregatu prądotwórczego mocy 90 kW,
  • rozbiórkę starej kotłowni i instalacji ogrzewania,
  • budowę nowej kotłowni na gaz ziemny,
  • centralną dyspozytornię SUW,
  • pomieszczenie z paczkowarką wody,
  • chlorownię automatyczną,
  • zaplecze socjalne dla obsług stacji.
 2. Budowę nowych, dodatkowych zbiorników wody czystej o pojemności 500 m3 każdy.
 3. Likwidację i demontaż starych odstojników wód popłucznych.
 4. Budowę nowych zbiorników wód popłucznych wraz z przepompownią
  i kanałem zrzutowym do rowu melioracyjnego.
 5. Budowę kanalizacji wód opadowych i roztopowych.
 6. Budowę sieci technologicznych na terenie stacji.
 7. Modernizację i budowę systemu energetycznego stacji.
 8. Budowę sieci i przyłącza gazowego.

Natomiast ze środków budżetu gminy, które Spółka otrzymała dzięki Radzie Gminy, zabezpieczając wymagany przez NFOŚiGW tzw. wkład własny wykonana będzie rozbudowa ujęcia obejmująca:

 • wykonanie dodatkowych dwóch studni głębinowych (nr 5 i nr 6) o głębokości
  100 m,
 • wykonanie obudów dwóch studni,
 • wykonanie przewodów wody surowej z obu studni do stacji,

oraz projekty geologiczne i budowlane na powyższy zakres.

Spółka informuje, że pożyczka będzie spłacana do 2035 roku po wykonaniu i oddaniu inwestycji do eksploatacji, a jej 30% (po uzyskaniu zadeklarowanego efektu ekologicznego i po wykonaniu zakresu rzeczowego) będzie mogło być umorzone.

Ponadto ZWiUK informuje, że kolejny wniosek Spółki na dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 6,84 mln zł (netto) na wykonanie trzech odcinków magistrali wodociągowej z SUW w Cielu do Łochowa (zad. I, Va i V) oraz wodociągowej sieci dosyłowej do Przyłęk o łącznej długości 8,5 km otrzymał akceptację Zarządu i Rady Nadzorczej NFOŚiGW.
Po podpisaniu tej umowy oraz o szczegółach inwestycji Spółka poinformuje w stosownym czasie.

 

 

Informacja

ZWiUK Sp. z o.o.  informuje, iż w dniu 29.04.2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie, na którym po raz pierwszy w historii Spółki zaprezentowano zaproszonym przedstawicielom Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy Białe Błota, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na okres VII.2020 – 12.2023 (WPR).

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Grzywacz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Henryk Sykut, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska – Pan Łukasz Wyszomirski oraz Wójt Gminy – Pan Dariusz Fundator wraz z Drugim Zastępcą – Panem Jarosławem Gołębiewskim.  Po prezentacji WPR została popisana umowa między ZWiUK a NFOŚiGW, o której informujemy powyżej (w węższym gronie z uwagi na koronawirusa).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii