Informacja dla mieszkańców gminy

W związku z wprowadzeniem z dniem 03.02.2017r. nowego wzoru umów „o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, prosimy wszystkich odbiorców o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pokój nr 1 w siedzibie spółki (tel. 52 323 69 23) w celu podpisania aneksu do umowy lub umowy w przypadku jej braku. Odbiorcy nie posiadający umowy proszeni są o dostarczenie wniosków (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.zwiuk.pl) o zawarcie niniejszej umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego własność lub inny stan prawny nieruchomości.

Podstawa prawna, Minister Zdrowia
Podstawa prawna, Minister Infrastruktury
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii