Na modernizację i rozbudowę SUW

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota”

link do zadania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/463303