Informacje

Oznaczenie formy prawnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
Zarejestrowana Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
wpis pod numerem KRS:0000021663
Siedziba Gmina Białe Błota, woj. Kujawsko-Pomorskie
Adres 86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1B
Adres e-mail zwiuk@zwiuk.pl
Nr rachunków bankowych
  • Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
    Oddział Białe Błota
    nr 26 8142 1020 0002 1571 2000 0001
  • Bank Spółdzielczy w Kcyni
    Oddział Białe Błota
    nr 53 8166 0009 2005 0003 0847 0001
Prezes Zarządu dr Ewa Engelgardt
Numer REGON 090459889
Numer NIP 554-01-69-828
Kapitał zakładowy Spółki 40.419.000 zł