ZWiUK informuje

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach przypomina o usłudze odpłatnego napełniana basenów i oczek wodnych z sieci wodociągowej oraz informuje, że zakazane jest samodzielne korzystanie z hydrantów przeciwpożarowych.
Grozi to skażeniem wody pitnej w sieci wodociągowej, a pobieranie wody z hydrantów bez uiszczenia opłaty za zużytą wodę jest równoznaczne z kradzieżą.