Budowa pompowni III stopnia w Łochowie (unieważniony)

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa pompowni III stopnia w Łochowie”

link do zadania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/598407