Ogłoszenie

UWAGA! BRAK WODY!

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej prowadzonej w miejscowości Prądki w dniu 01.09.2022 r. w godz. 9:00-16.30, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Wysoka, Sporna, Nektarowa, Śluzowa, Zakątek, Pomiarowa, Geodetów, Graniczna, Onyksowa, Jaspisowa, Nefrytowa, Alabastrowa, Baśniowa, Kozacka, Ku Stawom, Karpiowa, Za Stawem, Ku Wiatrakom, Kąkolowa, Chabrowa, Motylowa.

Wykonawca f-ma: ROLLSTICK tel.: 505-140-323

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Przyłęki w dniu 25.08.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Trwa usuwanie awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej prowadzonej w miejscowości Przyłęki w dniu 25.08.2022 r.  godz. 8:00-15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Przysieckiego 7, Młyńska i Usługowa.

Wykonawca: F-ma Rollstick tel.: 505-140-323

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej prowadzonej w miejscowości Prądki w dniu 25.08.2022 r. w godz. 8:00-14:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Graniczna, Alabastrowa, Onyksowa, Jaspisowa, Baśniowa, Kozacka, Ku Stawom, Za Stawem, Ku Wiatrakom, Kąkolowa, Chabrowa, Motylowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej prowadzonej w miejscowości Prądki, ul. Ku Wiatrakom / Chabrowa w dniu 04.08.2022 r.  godz. 8:00-15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Graniczna, Alabastrowa, Onyksowa, Jaspisowa, Baśniowa, Kozacka, Ku Stawom, Za Stawem, Ku Wiatrakom, Kąkolowa, Chabrowa, Motylowa.

Wykonawca: F-ma Rollstick tel.: 505-140-323

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej wykonywanymi  przez firmę WIMAR w dniach 04.08.2022 r. – 05.08.2022 r. w miejscowości Łochowo od godz. 8:00-16:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy: Leszczynowej (od ul. Pagórek do Dębowej).

Kontakt do Wykonawcy prowadzącego roboty 785 011 261.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rusza budowa pompowni strefowej w Łochowie.

ZWiUK informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. zostały zawarte umowy na realizację zadania pn. „Budowa pompowni IIIo w Łochowie”:

  • na roboty budowlane pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach a Zakładem Ogólnobudowlanym Adam Mielniczak z siedzibą w Łochowie.

Umowę podpisali: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pan Adam Mielniczak – Właściciel firmy Zakład Ogólnobudowlany Adam Mielniczak.

  • na roboty elektryczne pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach a firmą ELPRIM KOMÓR SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu.

Umowę podpisali: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pan Krzysztof Komór – Właściciel firmy ELPRIM KOMÓR.

  • na roboty technologiczne i instalacje sanitarne pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach a z firmą Rollstick Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Umowę podpisali: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pan Arkadiusz Chojecki – Prezes Zarządu firmy Rollstick.

Inwestycja pn. „Budowa pompowni strefowej w Łochowie” powinna być wykonana do końca czerwca 2023 r. a finansowana będzie ze środków, które Spółka otrzymała z Gminy.

Nadmieniamy, że realizacja tej inwestycji jest ostatnim przedsięwzięciem wchodzącym w skład największych inwestycji wodociągowych w historii Gminy Białe Błota, na które ZWiUK  otrzymał w 2020 r. pożyczkę w wysokości ok. 20 mln zł. z NFOŚiGW, a które realizowane są od 2021 r.

Przypominamy, że w tracie budowy jest:

  1. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ciele (do wydajności 8 tys. m3/d)
  2. Budowa magistrali wodociągowej z SUW w Cielu do Łochowa (odc. I, Va i V) oraz budowa wodociągowej sieci dosyłowej do m. Przyłęki (o łącznej długości ok. 8,5 km)
  3. Rozbudowa ujęcia wody w m. Ciele (uzbrajane są dwie studni głębinowe nr 5 i nr 6 o łącznej wydajności 300 m3/h),
  4. Budowa pompowni strefowej w Łochowie.

Realizacja wszystkich ww. zadań zapewni wszystkim mieszkańcom gminy zaopatrzenie w wodę bardzo dobrej jakości pochodzącej z ujęcia wody w m. Ciele czyli ze zbiornika nr 138 będącego jednym z szesnastu Głównych Zbiorników Wody Podziemnej w Polsce.

Zakończenie i uruchomienie wszystkich czterech zadań planowane jest w I połowie 2023 r.