Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota – Część 2, Część 3

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota” – Część 2, Część 3

link do zadania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/526909