Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, wynikającymi z budowy trasy „S5” przez firmę POLAQUA w miejscowości Lisi Ogon w dniu 24.02.2021 r. od godz. 8:00-1200, nastąpią spadki ciśnienia i chwilowe przerwy w dostawie wody w ulicach: Przylesie, Złota, Srebrna, Diamentowa, Drzewna, Krótka.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o., ul. BETONOWA 1B BIAŁE BŁOTA informuje, że od dnia 15.02.2021r. w m. Łochowo rozpocznie montaż nakładek radiowych w celu zdalnych odczytów poboru wody wraz z wymianą niektórych wodomierzy.
Zadanie będzie realizowane do przez okres najbliższych miesięcy.
O planowanym montażu nakładek mieszkańcy będą informowani indywidualnie smsem z 1-2 dniowym wyprzedzeniem.

Prosimy się o udostępnienie dojścia do wodomierzy.

Awaria

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej  w miejscowości Białe Błota, w dniu 06.02.2021 r.  w godzinach 10.00-15.00 nastąpią chwilowe spadki ciśnienia i przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Nadzór Inwestorski oraz pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota”

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/420485

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii