Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z wyłączeniem prądu przez Zakład Energetyczny ENEA,

w dniu 1.10.2015 r. od godz. 8:00-20:00, może nastąpić spadek ciśnienia oraz mogą wystąpić zmącenia wody w miejscowościach Łochowo i Łochowice.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat ws. jakości wody w Łochowie

Białe Błota 28.09.2015

 KOMUNIKAT

Informujemy, że badania prób kontrolnych pobranych w dniu 25.09.2015 ze Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu gminnego w Łochowie wykazały zgodność wody wodociągowej z normami w zakresie mikrobiologii. Próby pobrane i przebadane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy (wyniki badań w załączeniu).

Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazują niezasadność podejrzeń, jakoby woda z wodociągu gminnego była źródłem problemu, który wystąpił na instalacji wewnętrznej Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie przy ul. Okopowej.

Woda podawana ze Stacji jest bezpieczna, zdatna do picia i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Do pobrania: Badania wody Łochowo 09.2015

Komunikat ws. jakości wody w Łochowie

Białe Błota, 24.09.2015

 KOMUNIKAT

W związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w próbie pobranej z instalacji wewnętrznej Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie przy ul. Okopowej 10 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach podjął niezwłocznie czynności związane z płukaniem sieci wodociągowej w okolicy żłobka. Dodatkowo wykonano także płukanie wewnętrznej instalacji w żłobku.

W dniu dzisiejszym, tj. 24.09.2015, pobrano próby kontrolne w celu badania wody w zakresie mikrobiologii ze stacji wodociągowej, kilku punktów na sieci wodociągowej oraz z instalacji wewnętrznej żłobka.

Informujemy, że kwestia skażenia bakteriologicznego wody dotyczy wyłącznie instalacji wewnętrznej Gminnego Żłobka. Jednocześnie stwierdzamy, że nie ma jakichkolwiek powodów, aby kwestionować jakość dostarczanej wody do systemu wodociągowego w zakresie mikrobiologicznym. Podejmowane przez Spółkę działania zmierzają przede wszystkim do wykluczenia podejrzenia, że źródłem skażenia jest woda z wodociągu gminnego. Jakość wody produkowanej i dostarczanej do miejscowości Łochowo i Łochowice jest systematycznie kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz akredytowane laboratorium wykonujące badania na zlecenie Spółki. Na przestrzeni ostatnich lat nie zdarzył się ani jeden przypadek kwestionowania jakości wody w zakresie mikrobiologii.

O wynikach działań podejmowanych przez Spółkę będziemy informować na bieżąco.

W chwili obecnej można pobierać wodę z wodociągu gminnego bez przeszkód.