Ogłoszenie

W ZWIĄZKU Z PRACAMI EKSPLOATACYJNYMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W DNIU 30 GRUDNIA 2020 r. W GODZINACH 800 – 1400

WYSTĄPIĄ PRZERWY W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI :

LISI OGON

W ulicach: STRZELECKA, ŁOWIECKA, MYŚLIWSKA, GAJOWA, WODNA, SŁONECZNA, JANTAROWA, PÓŁNOCNA, ŁOWISKOWA, SIERPOWA

ZA POWYŻSZE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

Informacja

Chcę mieszkańców naszej gminy poinformować, że w przyszłym roku ZWiUK rozpocznie realizację największej w historii gminy inwestycji wodociągowej.

Dlaczego musimy realizować te inwestycje? Powodów jest 5.

  1. W ostatnich latach nastąpił bardzo duży przyrost demograficzny. W perspektywie ma być nas w tej gminie ok. 40 – 45 tys. mieszkańców. A obecna infrastruktura wodociągowa nie jest w stanie zaopatrzyć w wodę tak dużej ilości mieszkańców.
  2. Budowa trasy szybkiego ruchu – S5. Budowa ta przyciąga wielu inwestorów zewnętrznych, nierzadko są to firmy wodochłonne.
  3. Musimy wyłączyć z eksploatacji SUW w Łochowie, ponieważ w ostatnim roku obniżył się poziom wody gruntowej o 6 m – skutek zmian klimatycznych.
  4. Usamodzielnienie się gminy w zaopatrzenie w wodę. Zaprzestanie korzystania z wody bydgoskiej, gdyż skutkowałoby to cena 8-9 zł/m3.
  5. Mamy na terenie gminy GZWP nr 138 – zbiornik dużych i odnawialnych zasobów wodnych.

Na realizację tych zadań Spółka otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z  NFOŚiGW w wysokości ok. 19 mln. zł. Całość inwestycji zgodnie powinna być wykonana do końca czerwca 2023 r.

Aby zapewnić płynność finansową i wywiązać się ze zobowiązań finansowych w stosunku do NFOŚiGW, Spółka w lipcu br. wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie o zmianę taryfy. Cena wody w naszej gminie od 1 grudnia br. ulegnie zmianie i w okresie najbliższych 12 miesięcy będzie wynosić 4,02 zł/m3. 1 m3 to jest 1000l wody. Natomiast mieszkańców, którzy są włączeni do kanalizacji gminnej informuję, że cena za odprowadzenie ścieków zostanie obniżona o 12 groszy.

Szczegółowe informacje można uzyskać oglądając
Wystąpienie Pani prezes Grażyny Mączko

Taryfy za wodę i ścieki

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii