UWAGA BRAK WODY

Zakład Wodociągów i Usług komunalnych w Białych Błotach informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Olszynowej w miejscowości Łochowo w dniu 21.08.2023 r. w godz. 8:00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Olszynowa, Dereniowa, Palmowa.

Wykonawca: WIMAR tel.: 785-011-261

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA BRAK WODY – Łochowo

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Czereśniowej i Porzeczkowej w Łochowie w dniu 02.08.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości przy ulicy Czereśniowej oraz ulic do niej przyległych pomiędzy ulicą Okopową a Lipową. 

Wykonawca: WIMAR Koronowo tel.: 785 011 261.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla mieszkańców gminy Białe Błota

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że bezumowne i samowolne korzystanie z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota przestało być „opłacalne”, bowiem:

Dnia 27 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy IX Wydział Karny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez osobę X (mieszkańca naszej Gminy) przez co Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach (ZWiUK) poniósł stratę w wysokości ok.1000 zł.

Sąd Rejonowy w wyroku:

  • umorzył postępowanie karne wobec osoby X na okres próbny wynoszący 2 lata,
  • zasądził od osoby X na rzecz poszkodowanego tj. ZWiUK w Białych Błotach 2000 (dwóch tysięcy) złotych tytułem nawiązki,
  • zobowiązał osobę X do uiszczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych,
  • zasądził od osoby X na rzecz Skarbu Państwa kwotę w wysokości 130 (sto trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania.

Łącznie osoba X musi zapłacić kwotę w wysokości 7130 (siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych.

…a można było zapłacić niecałe 1000