Informacja dla mieszkańców gminy Białe Błota

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że bezumowne i samowolne korzystanie z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota przestało być „opłacalne”, bowiem:

Dnia 27 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy IX Wydział Karny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez osobę X (mieszkańca naszej Gminy) przez co Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach (ZWiUK) poniósł stratę w wysokości ok.1000 zł.

Sąd Rejonowy w wyroku:

  • umorzył postępowanie karne wobec osoby X na okres próbny wynoszący 2 lata,
  • zasądził od osoby X na rzecz poszkodowanego tj. ZWiUK w Białych Błotach 2000 (dwóch tysięcy) złotych tytułem nawiązki,
  • zobowiązał osobę X do uiszczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych,
  • zasądził od osoby X na rzecz Skarbu Państwa kwotę w wysokości 130 (sto trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania.

Łącznie osoba X musi zapłacić kwotę w wysokości 7130 (siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych.

…a można było zapłacić niecałe 1000