Taryfy za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy w dniu 13 lipca 2018 wchodzi w życie taryfa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Oznacza to, że od dnia 13.07.2018 r. obowiązywać będą następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wysokość cen i stawek opłat:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od
1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

– cena wody (zł/m3)

3,30

3,33

3,35

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  w zł/m-c

1,87

1,88

1,88

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  w zł/okres rozliczeniowy

3,74

3,76

3,76

– cena wskaźnikowa

3,58

3,61

3,62

– cena usługi odprowadzania ścieków

10,98

11,15

11,31

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  w zł/m-c

4,13

4,13

4,13

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  w zł/okres rozliczeniowy

8,26

8,26

8,26

– cena wskaźnikowa

11,45

11,61

11,77

2

Grupa 2

– cena wody (zł/m3)

3,30

3,33

3,35

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  w zł/m-c

3,39

3,40

3,40

– stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  w zł/okres rozliczeniowy

6,77

6,79

6,79

– cena wskaźnikowa

3,58

3,61

3,62

 

Przyjęty okres rozliczeniowy – 2 miesiące
Do cen i stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT