Taryfy za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy w dniu 01 grudnia 2020 wchodzi w życie taryfa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Oznacza to, że od dnia 01.12.2020 r. obowiązywać będą następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wysokość cen i stawek opłat:

Przyjęty okres rozliczeniowy – 2 miesiące
Do cen i stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT