Taryfy za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy w dniu 25 lipca 2023 wchodzi w życie taryfa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Oznacza to, że od dnia 25.07.2023 r. obowiązywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wysokość cen i stawek opłat: