Strona informacyjna NFOŚiGW

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY  W MIEJSCOWOŚCI CIELE, GMINA BIAŁE BŁOTA”
Umowa nr 1025/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach zawarł
w dniu 29.04.2020 r. Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota”

Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia (zgodnie z ww. Umową): 15.07.2023 r.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 15.355.381,00 PLN

Kwota Pożyczki: do 13.281.930,00 PLN

„BUDOWA GŁÓWNYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA”

Umowa nr 1248/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach zawarł
w dniu 08.06.2020 r. Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota”

Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia (zgodnie z ww. Umową): 15.07.2023 r.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 9.991.931,00 PLN

Kwota Pożyczki: do 6.035.329,00 PLN

Obie inwestycje zostały zakończone w terminie. Spłata rat zaciągniętych pożyczek rozpoczyna się w ostatnim kwartale 2023 roku i potrwa do końca roku 2035 r. Stosownie do obowiązującego Harmonogramu spłat, każda z pożyczek podzielona jest na 49 rat kapitałowych, zgodnie z którymi Spółka do końca trwania okresu pożyczek zobowiązana jest płacić roczne raty w wysokości ok 1.58 mln zł + odsetki (WIBOR 3M).