Pomiar wody bezpowrotnie zużytej

Urządzenia pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków są b. rzadko stosowane ze względu na ich cenę i trudności montażowe. W przypadku ich braku ilość odprowadzonych ścieków określana jest na podstawie ilości wody pobranej.

Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do podlewania itp.), czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji. Na wniosek dostawcy ścieków ilości wody pobranej może być wówczas pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Sposób i miejsce zabudowy oraz dobór wodomierza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

Dokładnych wyjaśnień udziela Dział Obsługi Klienta tel. 52/323-69-15.

Odliczenie ścieków dla instalacji przeznaczonej do podlewania opisane są na stronie Podlewanie ogrodów.