Dla klientów

Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Spółki listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Spółki

Zgłaszając odczyt należy podawać stan bieżący, nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony wodomierza, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania.

Inkasenci nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki


Adres do korespondencji:

 • ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota

Uwaga!

Od 01 stycznia 2019 roku każdy odbiorca naszych usług posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze.

Dla pozostałych płatności należy użyć jednego z poniższych numerów rachunków bankowych:

Nr rachunków bankowych:

 • Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Oddział Białe Błota
  nr 26 8142 1020 0002 1571 2000 0001
 • Bank Spółdzielczy w Kcyni
  Oddział Białe Błota
  nr 53 8166 0009 2005 0003 0847 0001

Sekretariat (I piętro p. 17), czynny w godzinach:

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 7:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 8:00-14:00

Tel.: 52 323-69-19, kom. 792-900-799 (Karolina Krupa-Kropińska) sekretariat@zwiuk.pl
Tel./Fax: 52 323-69-12

Biuro Obsługi Klienta (I piętro p. 1), czynne w godzinach:

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 7:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: nieczynne

Podawanie odczytów, wystawianie faktur i reklamacje:
Tel.:52 323-69-15, kom. 535-900-132 (Marta Tomsza)
Windykacja Tel.: 52 323-69-21, kom. 605-900-838 (Ewa Ziółkowska)
Umowy Tel.: 52 323-69-23, kom. 605-900-834 (Katarzyna Czerwińska)

Dział Techniczno-Inwestycyjny (I piętro p. 5), czynne w godzinach:

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 7:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: nieczynne

Tel.: 52 323-69-20, kom. 697-900-136 (Katarzyna Szatkowska)
Tel.: 52 323-69-16, kom. 533-900-588 (Krzysztof Kraszkiewicz)