Dla klientów

Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Spółki listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Spółki

Zgłaszając odczyt należy podawać stan bieżący, nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony wodomierza, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania.

Inkasenci nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki


Adres do korespondencji:

 • 86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1B

Uwaga!

Od 01 stycznia 2019 roku każdy odbiorca naszych usług posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze.

Dla pozostałych płatności należy użyć jednego z poniższych numerów rachunków bankowych:

Nr rachunków bankowych:

 • Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Oddział Białe Błota
  nr 26 8142 1020 0002 1571 2000 0001
 • Bank Spółdzielczy w Kcyni
  Oddział Białe Błota
  nr 53 8166 0009 2005 0003 0847 0001

Biuro Obsługi Klienta czynne w godzinach:

 • poniedziałek: 7:15-14.45
 • wtorek: 7:15-14.45
 • środa: 7:15-14.45
 • czwartek: 7:15-14.45
 • piątek: nieczynne

Podawanie odczytów, wystawianie faktur i reklamacje:
Tel.:52 323-69-15 (Marta Tomsza)
Windykacja Tel.: 52 323-69-21 (Aneta Bernadowicz)
Umowy Tel.: 52 323-69-23 (Katarzyna Czerwińska)

Dział Techniczny czynne w godzinach:

 • poniedziałek: 7:15-14.45
 • wtorek: 7:15-14.45
 • środa: 7:15-14.45
 • czwartek: 7:15-14.45
 • piątek: nieczynne

Tel.: 52 323-69-16 (Krzysztof Kraszkiewicz)
Tel.: 52 323-69-20 (Ewelina Jeziorska)

Dział Inwestycji Strategicznych

Tel.: 52 323-69-26 (Magdalena Jadarkiewicz)

Sekretariat i Dział Zamówień Publicznych czynny w godzinach:

 • poniedziałek: 7:15-14.45
 • wtorek: 7:15-14.45
 • środa: 7:15-14.45
 • czwartek: 7:15-14.45
 • piątek: nieczynne

Tel.: 52 323-69-19 (Karolina Krupa-Kropińska) sekretariat@zwiuk.pl
k.kropinska@zwiuk.pl
Tel./Fax: 52 323-69-12