Zastępcze punkty poboru wody

Na terenie gminy Białe Błota zlokalizowane są 3 zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Adresy punktów poboru wody (zdroje uliczne) :

  • Stacja Ujęcia Wody w Łochowie ul. Szosa Nakielska 31A
  • Stacja Ujęcia Wody w Cielu ul. Łowiecka 17
  • Przepompownia Główna Białe Błota ul. Przemysłowa 22

Punkty udostępniono wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).