Przetarg nieograniczony 1/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:     Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A  tel. 52/323-69-10 fax 52/323-69-12 adres e-mail:

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.”

Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać  w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach przy ul. Betonowej 1A w pokoju nr 17 do dnia 29.05.2018r. do godz. 1100
z dopiskiem: znak sprawy ZP/222/2018  NIE OTWIERAĆ przed dniem 29 maja 2018 r. godz. 11:15

Termin związania ofertą: 30 dni.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 29.05.2018r. o godz. 1115, w budynku swojej siedziby przy ul. Betonowej 1A w pokoju nr 4.

Białe Błota , dnia 21.05.2018 r.

Załączniki:

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_1_WykazPPE

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_2_Formularz_oferty

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy_warunki

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_4_Oswiadczenie_wykonawcy_wykluczenie

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_5_Grupa_kapitalowa

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_6_Umowa

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_7_Pełnomocnictwo

ZWiUK_Biale_Blota_SIWZ_Zal_1_WykazPPE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty