Ogłoszenie

W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej,
w dniu: 10.08.2017 r. od godz. 8:00-15:00
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:
Białe Błota ul. Czerska od Centralnej do końca.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej,
w dniu: 9.08.2017 r. od godz. 8:00-18:00
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:
Białe Błota przy ul. Centralna od ul.Niedzielnej do ul. Barwinkowej,
Czekoladowa,Czerska od Baryckiej do ul.Czajczej, Dworska,
Hebanowa, Bazaltowa, Popiela, Cisowa, Goplany.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej, w dniach:
3.08.2017 r. od godz. 11:00-15:00,
4.08.2017 r. od godz. 8:00- 15:00,
7
.08.2017 r. od godz. 8:00- 15:00,
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości
Białe Błota przy ul. Czajcza, Daliowa i Zeusa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z modernizacją sieci wodociągowej,
w dniu 4.08.2017 r. od godz. 8:00-13:00,
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości
Drzewce przy ul. Altanowa oraz ogródki działkowe.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej, w dniu 09.06.2017 r. od godz. 14:00-17:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Łochowo przy ul. Czereśniowa od Okopowej, Okopowa, Olszynowa, Palmowa, Dereniowa od Olszynowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej, w dniu 09.06.2017 r. od godz. 8:00-12:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Łochowo przy ul. Czereśniowa od Szosy Nakielskiej, Lipowa, Konwaliowa, Bratkowa, Tuwima i Matejki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z planowaną modernizacją sieci wodociągowej, w dniu 15.05.2017 r. od godz. 8:00-13:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Łochowo przy ul. Kasztanowa, Leszczynowa, Zawiła.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W dniu 12.05.2017r. w godz. nocnych z powodu prowadzonych prac remontowych w stacji uzdatniania wody Łochowo mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców m. Łochowo

Prosimy mieszkańców na czas wyłączenia o zabezpieczenie się w wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla mieszkańców gminy

W związku z wprowadzeniem z dniem 03.02.2017r. nowego wzoru umów „o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, prosimy wszystkich odbiorców o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pokój nr 1 w siedzibie spółki (tel. 52 323 69 23) w celu podpisania aneksu do umowy lub umowy w przypadku jej braku. Odbiorcy nie posiadający umowy proszeni są o dostarczenie wniosków (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.zwiuk.pl) o zawarcie niniejszej umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego własność lub inny stan prawny nieruchomości.

Podstawa prawna, Minister Zdrowia
Podstawa prawna, Minister Infrastruktury
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych