Informacja dla mieszkańców Łochowa

Polecany

Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, mieszkańcom m. Łochowo którzy w minionym roku 2016 uzyskali wsparcie finansowe na realizację przyłącza kanalizacyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną dostarczone deklaracje PIT 8c najpóźniej do 28.02.2017 r., wystawienie tego typu deklaracji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat – czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł.

Informacja dla mieszkańców gminy

Polecany

W związku z wprowadzeniem z dniem 03.02.2017r. nowego wzoru umów „o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, prosimy wszystkich odbiorców o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pokój nr 1 w siedzibie spółki (tel. 52 323 69 23) w celu podpisania aneksu do umowy lub umowy w przypadku jej braku. Odbiorcy nie posiadający umowy proszeni są o dostarczenie wniosków (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.zwiuk.pl) o zawarcie niniejszej umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego własność lub inny stan prawny nieruchomości.

Podstawa prawna, Minister Zdrowia
Podstawa prawna, Minister Infrastruktury
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

Ogłoszenie

W związku z pracami remontowymi na Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, w nocy z dnia 19-20.01.2017 r. od godz. 23:00-1:00, mogą nastąpić braki wody oraz obniżenie ciśnienia na sieci wodociągowej w Gminie Białe Błota.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W dniu 19.12.2016r. w godz. od 8.00 – do 13.00 z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej pozbawieni zostaną dostawy wody mieszkańcy Zielonki w następujących ulicach: Jodłowa (od Ziarnistej do Kieleckiej), Alternatywy, Dzwonkowa, Kielecka, Świetlicowa

Prosimy mieszkańców na czas wyłączenia o zabezpieczenie się w wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W dniu 16.12.2016r. w godz. od 8.00 – do 12.00 z powodu prowadzonych prac na sieci wodociągowej pozbawieni zostaną dostawy wody mieszkańcy Zielonki w następujących ulicach: Jodłowa (od Ziarnistej do Kieleckiej), Alternatywy, Dzwonkowa, Kielecka, Świetlicowa

Prosimy mieszkańców na czas wyłączenia o zabezpieczenie się w wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z modernizacją sieci wodociągowej, w dniu 7.12.2016 r. od godz. 8:00-12:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lisi Ogon przy ul. Twarda, Handlowa, Rzemieślnicza.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z modernizacją sieci wodociągowej, w dniu 6.12.2016 r. od godz. 8:00-12:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lisi Ogon przy ul. Twarda, Handlowa, Rzemieślnicza.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z pracami remontowymi na Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, w dniu 30.11.2016 r. od godz. 23:00-1:00, mogą nastąpić braki wody oraz obniżenie ciśnienia na sieci wodociągowej w Gminie Białe Błota.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej, od dnia 16.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. w godzinach nocnych, nastąpi spadek ciśnienia oraz mogą wystąpić zmącenia wody w miejscowości Łochowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z pracami remontowymi na Stacji Uzdatniania Wody w Cielu,
w dniu 9.11.2016 r. oraz 16.11.2016 r. od godz. 23:00-1:00, mogą nastąpić braki wody oraz obniżenie ciśnienia na sieci wodociągowej w Gminie Białe Błota.
Za utrudnienia przepraszamy.