Informacja dla klientów ZWiUK

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że od dnia 17 lipca br. rozpocznie w domach klientów kontrolę wewnętrznej instalacji wodociągowej celem sprawdzenia jej trwałego rozłączenia od instalacji zasilanej z indywidualnego źródła (studnia, pompa hydroforowa) z gminną siecią wodociągową. Ponadto będzie sprawdzane prawidłowe funkcjonowanie zaworów antyskażeniowych, których montaż za wodomierzem jest obowiązkowy.

Brak trwałego rozłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (hydroforowej) i brak lub nieprawidłowe działanie zaworu antyskażeniowego skutkuje wtórnym zanieczyszczeniem wody w gminnej sieci wodociągowej.