Zarządzenie

Zarządzenie nr 13/2021
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Betonowa 1B, 86-005 Białe Błota z dnia 03.12.2021 r.

 Zarządzam co następuje:

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach zarządza dzień 07.01.2022r.(piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach za święto przypadające w dniu 01.01.2022 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE

          W związku z bezpośrednim zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy ZWiUK informuje, że od dnia 18 listopada br. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni kontakt z klientami/interesantami.

          We wszystkich sprawach uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez profil w systemie eBOK

        Dane kontaktowe znajdują się tutaj: https://zwiuk.pl/kontakt

          O ponownym rozpoczęciu przyjmowania interesantów poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota – Część 1

W dniu 24 września pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach a ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. z siedziba w Toruniu została podpisana umowa na budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Łochowo. Inwestycja stanowi pierwszą z trzech części związanej z realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota”. Umowę podpisali: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pan Arkadiusz Chojecki Prezes Zarządu ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O.

Inwestycja finansowana będzie z preferencyjnej pożyczki zgodnie z umową nr 1248/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 08.06.2020 r., którą ZWiUK pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ciele

W dniu 03 sierpnia pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach, a Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. z Częstochowy została podpisana umowa na realizację pierwszego z czterech zadań największej w historii gminy Białe Błota inwestycji wodociągowej – na zadanie pt. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ciele, gmina Białe Błota”. Umowę podpisały: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pani Olga Nocoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Pani Ewa Kozanecka – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Fundator – Wójt Gminy Białe Błota, Radni Gminy Białe Błota w osobach: Pan Henryk Sykut – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota, Pani Anna Banaszek –Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota oraz Pani Ilona Nowakowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Gminy Białe Błota, członkowie Rady Nadzorczej ZWiUK,  przedstawiciele firmy ENVI Konsulting – firmy pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Pomocy Technicznej oraz przedstawiciele Działu Technicznego ZWiUK.

Inwestycja finansowana będzie z preferencyjnej pożyczki zgodnie z umową nr 1025/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 29.04.2020 r., którą ZWiUK pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Przekazanie Placu Budowy nastąpi w najbliższy poniedziałek tj. 9 sierpnia br.

Stacja po realizacji będzie posiadała wydajność 8.000 m3/d i będzie mogła zasilać w wodę wszystkie miejscowości naszej gminy, w tym: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

 

Informacja

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że został zakończony
I etap montowania nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (660 szt.)
w miejscowościach Łochowice i Łochowo.
Rozpoczęcie II etapu planujemy w 2022 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Podpisanie umowy na nadzór inwestorski

W dniu 17.05.2021r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. przy ul. Betonowej 1B w Białych Błotach została podpisana umowa z ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Brzechwy 3, na kwotę netto 766 000,00 PLN na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji „Pomocy technicznej i nadzór inwestorski”.

Kontrakt obejmuje nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu w ramach zadań, na które ZWiUK pozyskał dofinansowanie w ramach pożyczki z NFOŚiGW:

  1. Modernizacja i rozbudowa  stacji uzdatniania wody SUW w Cielu, gmina Białe Błota,
  2. Budowa głównych przewodów wodociągowych

oraz dla zadań realizowanych ze środków własnych:

  1. Rozbudowa ujęcia wody w Cielu do wydajności 550 m3/h wraz z wykonaniem dwóch studni głębinowych (nr 5 i nr 6),
  2. Budowa pompowni III stopnia wraz z dwoma dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi w Łochowie.

Kontrakt obejmuje 36 m-cy – do 17 maja 2024 r. (12 m-cy po zakończeniu robót, które planowane jest na dzień 31 maja 2023 r.).

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Nadzór Inwestorski oraz pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota”

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/420485

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Informacja

Chcę mieszkańców naszej gminy poinformować, że w przyszłym roku ZWiUK rozpocznie realizację największej w historii gminy inwestycji wodociągowej.

Dlaczego musimy realizować te inwestycje? Powodów jest 5.

  1. W ostatnich latach nastąpił bardzo duży przyrost demograficzny. W perspektywie ma być nas w tej gminie ok. 40 – 45 tys. mieszkańców. A obecna infrastruktura wodociągowa nie jest w stanie zaopatrzyć w wodę tak dużej ilości mieszkańców.
  2. Budowa trasy szybkiego ruchu – S5. Budowa ta przyciąga wielu inwestorów zewnętrznych, nierzadko są to firmy wodochłonne.
  3. Musimy wyłączyć z eksploatacji SUW w Łochowie, ponieważ w ostatnim roku obniżył się poziom wody gruntowej o 6 m – skutek zmian klimatycznych.
  4. Usamodzielnienie się gminy w zaopatrzenie w wodę. Zaprzestanie korzystania z wody bydgoskiej, gdyż skutkowałoby to cena 8-9 zł/m3.
  5. Mamy na terenie gminy GZWP nr 138 – zbiornik dużych i odnawialnych zasobów wodnych.

Na realizację tych zadań Spółka otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z  NFOŚiGW w wysokości ok. 19 mln. zł. Całość inwestycji zgodnie powinna być wykonana do końca czerwca 2023 r.

Aby zapewnić płynność finansową i wywiązać się ze zobowiązań finansowych w stosunku do NFOŚiGW, Spółka w lipcu br. wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie o zmianę taryfy. Cena wody w naszej gminie od 1 grudnia br. ulegnie zmianie i w okresie najbliższych 12 miesięcy będzie wynosić 4,02 zł/m3. 1 m3 to jest 1000l wody. Natomiast mieszkańców, którzy są włączeni do kanalizacji gminnej informuję, że cena za odprowadzenie ścieków zostanie obniżona o 12 groszy.

Szczegółowe informacje można uzyskać oglądając
Wystąpienie Pani prezes Grażyny Mączko

Taryfy za wodę i ścieki

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE

          W związku z bezpośrednim zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców gminy ZWiUK informuje, że od dnia 19 października br. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni kontakt z klientami/interesantami.

          We wszystkich sprawach uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez profil w systemie eBOK

        Dane kontaktowe znajdują się tutaj: https://zwiuk.pl/kontakt/

          O ponownym rozpoczęciu przyjmowania interesantów poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii