Informacja

ZWiUK Sp. z o.o.  informuje, iż w dniu 29.04.2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie, na którym po raz pierwszy w historii Spółki zaprezentowano zaproszonym przedstawicielom Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy Białe Błota, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na okres VII.2020 – 12.2023 (WPR).

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Grzywacz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Henryk Sykut, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska – Pan Łukasz Wyszomirski oraz Wójt Gminy – Pan Dariusz Fundator wraz z Drugim Zastępcą – Panem Jarosławem Gołębiewskim.  Po prezentacji WPR została popisana umowa między ZWiUK a NFOŚiGW, o której informujemy powyżej (w węższym gronie z uwagi na koronawirusa).