Sposób niewłaściwego korzystania z usług kanalizacyjnych wpływa na cenę za odbiór ścieków.

Pragniemy państwu pokazać stan sieci kanalizacyjnej, którą eksploatujemy, a koszty z tym związane musimy odnosić w cenę świadczonych usług.

1. Takie przedmioty znajdujemy w naszej sieci kanalizacyjnej:

2. Nasze pompy musząc pompować rzeczy które były widoczne powyżej, wyglądają tak:

3. Tak wygląda pracownik – w stroju do czyszczenia przepompowni:

4. Takie pompy jesteśmy zmuszeni instalować w miejsce spalonych. Koszt zakupu jednej pompy to ok. 5.000 do 10.000 zł w zależności od mocy i wydajności. Jednocześnie informujemy, że takich pomp mamy łącznie na sieci kanalizacyjnej 56 sztuk.

Wyżej przedstawiony materiał zdjęciowy uwidacznia traktowanie kanalizacji sanitarnej jako miejsce zrzutu wszelkich nieprzydatnych przedmiotów.

Takie podejście skutkuje zwiększoną awaryjnością pomp i wysokimi kosztami eksploatacji.