Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Nadzór Inwestorski oraz pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota”

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/420485