Ogłoszenie

W związku z przebudową sieci wodociągowej, prowadzonej w miejscowości Przyłęki w ulicy Przysieckiego w dniu 30.09.2021 r. (czwartek) w godz. 8:00-14:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w Zielonce, ul: Orzechowa, Kasztanowa, Biznesowa, Sielanka, Leśne Runo,Koperkowa, Przysieckiego, Przyłęki, cała miejscowość Przyłęki.

Za utrudnienia przepraszamy.
Kierownik robót tel.: 600 646 952

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje:

W związku z pracami na sieci wodociągowej wykonywanymi  przez firmę WIMAR w dniu 21.09.2021 r. w miejscowości Łochowo od godz. 8:00-15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Jałowcowa, Cyprysowa, Modrzewiowa, Brzozowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje:

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 21.09.2021 r. w miejscowości Kruszyn Krajeński  od godz. 8:00-12:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Olszynowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Łochowie w dniu 02.09.2021 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody w ulicach: Jodłowa, Cyprysowa, Modrzewiowa, Brzozowa.

Szacowany czas naprawy do godziny 14.00-tej.

Telefon do kierownika prac naprawczych f-my WIMAR: 510-023-117.

Za utrudnienia przepraszamy

Awaria

W związku z awarią na  sieci wodociągowej w miejscowości Łochowo, w dniu 26.08.2021 r.  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon. Trwa usuwanie awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

W związku z rozbudową sieci wodociągowej, prowadzoną miejscowości Lisi Ogon w dniu 26.08.2021 r. od godz. 8:00-15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Spacerowa, Żywiecka, Wspólna, Przyjazna.

Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, wynikającymi  z budowy magistrali wodnej w dniu 09.08.2021 r. w miejscowości Kruszyn Krajeński od godz. 8:00-11:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Kwiatowa, Storczykowa, Ogrodowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ciele

W dniu 03 sierpnia pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach, a Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. z Częstochowy została podpisana umowa na realizację pierwszego z czterech zadań największej w historii gminy Białe Błota inwestycji wodociągowej – na zadanie pt. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ciele, gmina Białe Błota”. Umowę podpisały: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pani Olga Nocoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Pani Ewa Kozanecka – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Fundator – Wójt Gminy Białe Błota, Radni Gminy Białe Błota w osobach: Pan Henryk Sykut – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota, Pani Anna Banaszek –Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota oraz Pani Ilona Nowakowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Gminy Białe Błota, członkowie Rady Nadzorczej ZWiUK,  przedstawiciele firmy ENVI Konsulting – firmy pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Pomocy Technicznej oraz przedstawiciele Działu Technicznego ZWiUK.

Inwestycja finansowana będzie z preferencyjnej pożyczki zgodnie z umową nr 1025/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 29.04.2020 r., którą ZWiUK pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Przekazanie Placu Budowy nastąpi w najbliższy poniedziałek tj. 9 sierpnia br.

Stacja po realizacji będzie posiadała wydajność 8.000 m3/d i będzie mogła zasilać w wodę wszystkie miejscowości naszej gminy, w tym: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

 

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, wynikającymi  z budowy magistrali wodnej w dniu 06.08.2021 r. w miejscowości Kruszyn Krajeński od godz. 9:00-14:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Kwiatowa, Storczykowa, Ogrodowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej wykonywanymi  przez firmę ROLLSTICK w nocy z  28.07.2021 r. na 29.07.2021 w miejscowości Kruszyn Krajeńsi ul. Usługowa i Tatarakowa, oraz w całej miejscowości Drzewce od godz. 23:00-05:00, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.